1. Generelt

1.1. Denne hjemmeside (“Hjemmesiden”) og dens domænenavn(e) tilhører AC Sports ApS, CVR-nr. 33389760 (“Ejer”). I det følgende vil alle referencer til AC Sports samt “os”, “vi” og “vores” dække Ejer.
1.2. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes vi indsamler og behandler oplysninger om dig.
1.3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Hjemmesiden.
1.4. AC Sports er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til AC Sports kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1. Når du handler eller kommunikerer med os, indsamler vi de personoplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. m.m.
2.2. Indsamling betyder, at vi gemmer ordreinformationer, korrespondance og skriftige aftaler m.m. i op til 5 år.
2.3. På Hjemmesiden indsamler vi dine personoplysninger, når du anvender vores kontaktformular. Vi modtager dem i en e-mail, og de bliver gemt under samme vilkår som al øvrig korrespondance.
2.4. Formålet er, at vi bedst muligt kan opfylde vores aftaler med dig, samt at vi kan overholde lovkrav til bl.a. bogføring og regnskab.
2.5. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1. Oplysningerne kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse samarbejdspartnere kan være eksterne revisorer, advokater og lignende. De må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og de er underlagt fortrolighed om alle oplysninger, vi udveksler.

4. Dine rettigheder

4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
4.3. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til carsten@acsports.dk eller allan@acsports.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.
4.4. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.5. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.6. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
4.7. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.8. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på carsten@acsports.dk eller allan@acsports.dk.
4.9. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på e-mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5. Cookies

Læs mere om cookies på denne side: Cookies

6. Sletning af persondata

6.1. Personoplysninger vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvori de er indsamlet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

7. Sikkerhed

7.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
7.2. Tekniske sikkerhedsforanstaltninger inkluderer SSL-certifikat, der sikrer, at al dataudveksling mellem dig og os samt os og vores eksterne databehandlere er krypteret.
7.3. Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger inkluderer interne retningslinjer og selektering. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

8. Kontaktoplysninger

8.1. AC Sports er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.
8.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

AC Sports ApS
Vejlsøvej 51, Bygning N
8600 Silkeborg

Carsten Skou Nielsen
Tlf.: +45 40 12 66 64
E-mail: carsten@acsports.dk

Allan Torne
Tlf.: +45 40 12 66 63
E-mail: allan@acsports.dk

9. Ændringer i Persondatapolitikken

9.1. Såfremt der sker ændringer i Persondataloven eller internationale love, herunder, men ikke begrænset til General Data Protection Regulation (“GDPR”), vil vi opdatere politikken i henhold til de nye regler.

10. Version

10.1. Dette er version 2.0 af AC Sports Persondatapolitik dateret den 15. juli 2019.

Vær den første

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Vi siger det bare mere energi - mere fart - mere komfort. Indbydelser til gratis events, rabatter på shoppen, nyheder, fri fragt, konkurrencer, udsalg...til dig uanset om du cykler, løber eller svømmer.

Læs om os

Alle priser inkl. moms medmindre andet er angivet